War of the First Coalition

ประกาศของบรันสวิก
คาร์ล วิลเฮล์ม เฟอร์ดินานด์ ดยุกแห่งบรันสวิค-ลือเนอบวร์ก ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1792 Jul 25

ประกาศของบรันสวิก

Paris, France
คำประกาศบรันสวิกเป็นถ้อยแถลงที่ออกโดยชาร์ลส์ วิลเลียม เฟอร์ดินานด์ ดยุกแห่งบรันสวิก ผู้บัญชาการกองทัพพันธมิตร (ส่วนใหญ่คือออสเตรียและปรัสเซียน) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2335 ถึงประชาชนในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงสงครามของกลุ่มพันธมิตรที่หนึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวขู่ว่าหากราชวงศ์ฝรั่งเศสถูกทำร้าย พลเรือนชาวฝรั่งเศสก็จะได้รับอันตรายด้วยกล่าวกันว่าเป็นมาตรการที่มีจุดประสงค์เพื่อข่มขู่ปารีส แต่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดก็นำไปสู่สงครามระหว่างฝรั่งเศสที่ปฏิวัติกับระบอบกษัตริย์ที่ต่อต้านการปฏิวัติ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Nov 03 2022