Vietnam War

เวียดกง
ทหารเวียดกงหญิง. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1960 Dec 20

เวียดกง

Tây Ninh, Vietnam
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2503 COSVN ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ทางตอนใต้ของเวียดนามเหนือได้ออกคำสั่งให้มีการลุกฮืออย่างเต็มรูปแบบในเวียดนามใต้เพื่อต่อต้านรัฐบาล และในไม่ช้าประชากร 1 ใน 3 อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมของคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือได้ก่อตั้งเวียดกง (ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเมม็อท ประเทศกัมพูชา) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2503 ที่หมู่บ้านเติ่นลับบในจังหวัดเตยนิญ เพื่อก่อความไม่สงบในภาคใต้สมาชิกหลักของเวียดกงหลายคนเป็นอาสาสมัคร "กลุ่มใหม่" เวียดมินห์ทางตอนใต้ซึ่งตั้งถิ่นฐานใหม่ทางตอนเหนือหลังจากข้อตกลงเจนีวา (พ.ศ. 2497)ฮานอยให้การฝึกทหารแก่กลุ่มผู้ชุมนุมและส่งพวกเขากลับไปทางใต้ตามเส้นทางโฮจิมินห์ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 และต้นทศวรรษ 1960การสนับสนุน VC เกิดจากความไม่พอใจที่ Diem ปฏิเสธการปฏิรูปที่ดินของเวียดมินห์ในชนบทเวียดมินห์ยึดที่ดินเอกชนขนาดใหญ่ ลดค่าเช่าและหนี้สิน และให้เช่าที่ดินส่วนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ให้กับชาวนาที่ยากจนกว่าวันพาเจ้าของบ้านกลับไปที่หมู่บ้านคนที่ทำนามาหลายปีต้องคืนเจ้าของที่ดินและจ่ายค่าเช่าย้อนหลังหลายปี
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Feb 11 2023