Third Crusade

สนธิสัญญาจาฟฟา
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1192 Sep 2

สนธิสัญญาจาฟฟา

Jaffa, Levant
ศอลาฮุดดีนถูกบังคับให้ทำสนธิสัญญากับริชาร์ดโดยกำหนดว่ากรุงเยรูซาเลมจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวมุสลิม ขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ผู้แสวงบุญและพ่อค้าชาวคริสต์ที่ไม่มีอาวุธเข้าเยี่ยมชมเมืองได้Ascalon เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันเนื่องจากคุกคามการสื่อสารระหว่างอาณาจักรของ Saladin ในอียิปต์ และซีเรียในที่สุดก็มีการตกลงกันว่า Ascalon ซึ่งป้องกันพังยับเยินแล้ว จะถูกส่งกลับไปยังการควบคุมของ Saladinริชาร์ดเสด็จออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1192
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Jan 06 2024