Second Bulgarian Empire

Kaloyan บุกเซอร์เบีย
Kaloyan บุกเซอร์เบีย ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1203 Jan 1

Kaloyan บุกเซอร์เบีย

Niš, Serbia
Vukan Nemanjić ผู้ปกครองแห่ง Zeta ขับไล่ Stefan น้องชายของเขาออกจาก เซอร์เบีย ในปี 1202 Kaloyan ให้ที่พักพิงแก่ Stefan และอนุญาตให้ Cumans บุกเซอร์เบียทั่ว บัลแกเรียเขาบุกเซอร์เบียด้วยตัวเองและยึด Niš ในฤดูร้อนปี 1203 ตามข้อมูลของ Madgearu เขายังยึดอาณาจักรของ Dobromir Chrysos รวมถึงเมืองหลวงที่ Prosek ด้วยกษัตริย์เอเมริกแห่งฮังการี ผู้ซึ่งอ้างสิทธิ์ในเบลเกรด บรานีเชโว และนีส เข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งในนามของวูคานกองทัพ ฮังการี ได้ยึดครองดินแดนซึ่งคาโลยานก็อ้างสิทธิ์เช่นกัน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 16 2024