Saints Cyril and Methodius

ภารกิจเพื่อชาวสลาฟ
ภารกิจเพื่อชาวสลาฟ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
862 Jan 1

ภารกิจเพื่อชาวสลาฟ

Great Moravia
เจ้าชายราสติสลาฟแห่งเกรตโมราเวียขอให้จักรพรรดิไมเคิลที่ 3 และพระสังฆราชโฟติอุสส่งมิชชันนารีไปเผยแพร่ศาสนาสลาฟของพระองค์แรงจูงใจของเขาในการทำเช่นนั้นน่าจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องศาสนาจักรพรรดิเลือกที่จะส่ง Cyril อย่างรวดเร็วพร้อมกับ Methodius น้องชายของเขาคำขอนี้เป็นโอกาสที่สะดวกในการขยายอิทธิพลของไบแซนไทน์งานแรกของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นการฝึกอบรมผู้ช่วย
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Sep 22 2022