Russo Turkish War 1877 1878

การขับไล่ชาวอัลเบเนีย
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1877 Dec 15 - 1878 Jan 10

การขับไล่ชาวอัลเบเนีย

İşkodra, Albania
การขับไล่ชาวอัลเบเนียในปี ค.ศ. 1877–1878 หมายถึงเหตุการณ์การบังคับอพยพของประชากรชาวแอลเบเนียจากพื้นที่ที่รวมเข้ากับอาณาเขตของเซอร์เบียและ อาณาเขตของมอนเตเนโกร ในปี พ.ศ. 2421 สงครามเหล่านี้ควบคู่ไปกับสงครามรัสเซีย-ออตโตมันที่ใหญ่กว่า (พ.ศ. 2420–2521) สิ้นสุดลงใน ความพ่ายแพ้และการสูญเสียดินแดนอันมากมายสำหรับ จักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลินการขับไล่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการข่มเหงชาวมุสลิมในคาบสมุทรบอลข่านในวงกว้างในช่วงที่จักรวรรดิออตโตมันเสื่อมถอยทางภูมิรัฐศาสตร์และดินแดน[16]ก่อนเกิดความขัดแย้งระหว่างมอนเตเนโกรและออตโตมาน (พ.ศ. 2419-2421) ประชากรชาวแอลเบเนียจำนวนมากอาศัยอยู่ในซันจักแห่งอิชโคดราในสงครามมอนเตเนกริน-ออตโตมันที่ตามมา การต่อต้านอย่างแข็งแกร่งในเมือง Podgorica และ Spuž ต่อกองกำลัง Montenegrin ตามมาด้วยการขับไล่ประชากรมุสลิมแอลเบเนียและสลา [] ที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ในShkodër[18]ก่อนเกิดความขัดแย้งระหว่างเซอร์เบียและออตโตมาน (พ.ศ. 2419-2421) ประชากรแอลเบเนียส่วนใหญ่ในชนบทจำนวนมาก บางครั้งก็อาศัยอยู่ร่วมกับชาวเติร์กในเมืองบางส่วนอาศัยอยู่กับชาวเซิร์บภายในซันจักแห่งนีชตลอดช่วงสงคราม ประชากรชาวแอลเบเนียขึ้นอยู่กับพื้นที่มีปฏิกิริยาแตกต่างไปจากกองกำลังเซอร์เบียที่เข้ามาโดย [การ] เสนอการต่อต้านหรือหลบหนีไปยังภูเขาใกล้เคียงและออตโตมันโคโซโวแม้ว่าชาวอัลเบเนียเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกขับไล่โดยกองกำลังเซอร์เบีย แต่มีเพียงไม่กี่คน [เท่านั้น] ที่ได้รับอนุญาตให้ยังคงอยู่ในหุบเขา Jablanica ซึ่งลูกหลานของพวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบันชาวเซิร์บจากแล็บย้ายไปเซอร์เบียระหว่างและหลังการสู้รบรอบแรกในปี พ.ศ. 2419 ในขณะที่ผู้ลี้ภัยชาวแอลเบเนียเข้า [มา] หลังจากนั้น พ.ศ. 2421 ได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในหมู่บ้านของตน[22]
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Sep 25 2023