Russo Turkish War 1877 1878

การต่อสู้ของคาร์ส
การจับกุมคาร์ส ©Nikolay Karazin
1877 Nov 17

การต่อสู้ของคาร์ส

Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiy
การรบที่คาร์สเป็นชัยชนะของรัสเซียและส่งผลให้ รัสเซีย ยึดเมืองได้พร้อมกับกองกำลัง ออตโตมัน ส่วนใหญ่ที่ปกป้องเมืองแม้ว่าการต่อสู้เพื่อเมืองที่แท้จริงจะกินเวลาเพียงคืนเดียว แต่การต่อสู้เพื่อเมืองก็เริ่มขึ้นในฤดูร้อนของปีนั้นความคิดในการยึดเมืองนี้ถือว่าเป็นไปไม่ได้โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของรัสเซียและ [ทหาร] จำนวนมาก ซึ่งคิดว่าจะทำให้รัสเซียมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยไม่จำเป็นโดยไม่มีความหวังที่จะประสบความสำเร็จเนื่องจากความแข็งแกร่งของตำแหน่งของออตโตมันอย่างไรก็ตาม ลอริส เมลิคอฟและคนอื่นๆ ในหน่วยบัญชาการของรัสเซียได้วางแผนการโจมตีที่ทำให้กองทัพรัสเซียยึดครองเมืองได้หลังจากการสู้รบที่ยาวนานและหนักหน่วงตลอดทั้งคืน[28]
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Sep 25 2023