Republic of Venice

สงครามออตโตมัน–เวนิสครั้งที่สอง
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1499 Jan 1 - 1503

สงครามออตโตมัน–เวนิสครั้งที่สอง

Adriatic Sea
สงครามออตโตมัน–เวนิสครั้งที่สองเป็นการต่อสู้ระหว่าง จักรวรรดิออตโตมัน อิสลามกับสาธารณรัฐเวนิสเพื่อควบคุมดินแดนที่มีการโต้แย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายในทะเลอีเจียน ทะเลไอโอเนียน และทะเลเอเดรียติกสงครามดำเนินไปตั้งแต่ปี 1499 ถึง 1503 พวกเติร์กภายใต้การบังคับบัญชาของพลเรือเอก Kemal Reis ได้รับชัยชนะและบังคับให้ชาวเวนิสรับรู้ถึงชัยชนะของพวกเขาในปี 1503
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Sep 26 2023