Republic of Venice

สนธิสัญญาวอร์มุนด์
©Richard Hook
1123 Jan 1 - 1291

สนธิสัญญาวอร์มุนด์

Jerusalem, Israel
Pactum Warmundi เป็นสนธิสัญญาพันธมิตรที่จัดตั้งขึ้นในปี 1123 ระหว่าง อาณาจักรครูเสดแห่งเยรูซาเลม และสาธารณรัฐเวนิสPactum ได้มอบโบสถ์ ถนน จัตุรัส อ่างอาบน้ำ ตลาด ตาชั่ง โรงสี และเตาอบให้กับชาวเวนิสของตนเองในทุกเมืองที่ควบคุมโดยกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม ยกเว้นในกรุงเยรูซาเลมเอง ซึ่งการปกครองตนเองของพวกเขามีจำกัดมากขึ้นในเมืองอื่นๆ พวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้ตาชั่งเวนิสของตนเองในการดำเนินธุรกิจและการค้าเมื่อทำการค้ากับชาวเวนิสคนอื่นๆ แต่มิฉะนั้น พวกเขาต้องใช้ตาชั่งและราคาที่กษัตริย์กำหนดไว้ในเอเคอร์ พวกเขาได้รับหนึ่งในสี่ของเมือง โดยที่ชาวเวนิสทุกคน "อาจเป็นอิสระได้เช่นเดียวกับในเวนิส"ในเมืองไทร์และแอสคาลอน (แม้ว่าจะยังไม่ได้ถูกจับกุมก็ตาม) พวกเขาได้รับหนึ่งในสามของเมืองและหนึ่งในสามของพื้นที่ชนบทโดยรอบ ซึ่งอาจมากถึง 21 หมู่บ้านในกรณีของไทร์สิทธิพิเศษเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่เรือเวนิสจะต้องเสียภาษีหากพวกเขาบรรทุกผู้แสวงบุญ และในกรณีนี้ กษัตริย์จะทรงมีสิทธิได้รับหนึ่งในสามของภาษีเป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยในการปิดล้อมเมืองไทร์ ชาวเวนิสมีสิทธิ์ได้รับ "Saracen besants" 300 คนต่อปีจากรายได้ของเมืองนั้นพวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้กฎหมายของตนเองในการฟ้องร้องทางแพ่งระหว่างชาวเวนิสหรือในกรณีที่ชาวเวนิสเป็นจำเลย แต่ถ้าชาวเวนิสเป็นโจทก์ เรื่องนี้จะได้รับการตัดสินในศาลของราชอาณาจักรหากชาวเวนิสเรืออับปางหรือเสียชีวิตในราชอาณาจักร ทรัพย์สินของเขาจะถูกส่งกลับไปยังเวนิส แทนที่จะถูกกษัตริย์ยึดไปใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในย่าน Venetian ใน Acre หรือเขต Venetian ในเมืองอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของ Venetian
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 30 2024