Rashidun Caliphate

สงครามอัศวิน
©Angus McBride
632 Jan 2

สงครามอัศวิน

Arabian Peninsula
ไม่นานหลังจากการเลือกตั้งของอาบู บักร์ ชนเผ่าอาหรับหลายเผ่าได้ก่อการปฏิวัติ คุกคามเอกภาพและเสถียรภาพของชุมชนและรัฐใหม่การก่อความไม่สงบเหล่านี้และการตอบโต้ของคอลีฟะฮ์ต่อสิ่งเหล่านั้น เรียกรวมกันว่าสงครามริดดา ("สงครามแห่งการละทิ้งความเชื่อ")ขบวนการต่อต้านมี 2 รูปแบบ รูปแบบหนึ่งท้าทายอำนาจทางการเมืองของหัวหน้าศาสนาอิสลาม และอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการโห่ร้องของอุดมการณ์ทางศาสนาที่เป็นคู่แข่งกัน ซึ่งนำโดยผู้นำทางการเมืองที่อ้างตนเป็นผู้เผยพระวจนะสงคราม Ridda เป็นชุดการรณรงค์ทางทหารที่เปิดตัวโดยกาหลิบ Abu Bakr คนแรกเพื่อต่อต้านชนเผ่าอาหรับที่กบฏพวกเขาเริ่มต้นไม่นานหลังจากการสิ้นพระชนม์ของศาสดามูฮัม หมัดผู้นับถือศาสนาอิสลามในปี 632 และสิ้นสุดลงในปีหน้า โดยการต่อสู้ทั้งหมดได้รับชัยชนะจากหัวหน้าศาสนาอิสลามราชิดุนสงครามเหล่านี้ทำให้หัวหน้าศาสนาอิสลามมีอำนาจควบคุมเหนืออาระเบียและฟื้นฟูศักดิ์ศรีที่พึ่งตั้งขึ้นใหม่
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Jan 13 2024