Parthian Empire

Parni พิชิต Parthia
Parni พิชิต Parthia ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
247 BCE Jan 1 00:01

Parni พิชิต Parthia

Ashgabat, Turkmenistan
ในปี 245 ก่อนคริสตศักราช อันดราโกรัส ผู้ว่าการรัฐ เซลิวซิด (satrap) แห่งพาร์เธียได้ประกาศเอกราชจากชาวเซลูซิด เมื่อ - ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของอันติโอคัสที่ 2 - ปโตเลมีที่ 3 ได้ยึดการควบคุมเมืองหลวงของเซลิวซิดที่เมืองอันติออค และ "ทิ้งอนาคตของราชวงศ์เซลิวซิดไว้ ชั่วขณะหนึ่งในคำถาม "ในขณะเดียวกัน "ชายคนหนึ่งชื่อ Arsaces ซึ่งมีต้นกำเนิดจาก Scythian หรือ Bactrian [ได้รับเลือก] เป็นผู้นำของชนเผ่า Parni"ภายหลังการแยกพาร์เธียออกจากจักรวรรดิเซลูซิดและการสูญเสียการสนับสนุนทางทหารของเซลูซิด อันเป็นผลตามมา อันดราโกรัสประสบปัญหาในการรักษาเขตแดนของเขา และประมาณ 238 ปีก่อนคริสตศักราช—ภายใต้การบังคับบัญชาของ “อาร์ซาเซสและทิริดาเตสน้องชายของเขา” ปาร์นีบุกปาร์เธียและเข้าควบคุม แคว้นอัสตาเบนี (อัสตาวา) ทางตอนเหนือของอาณาบริเวณนั้น โดยมีเมืองหลวงปกครองคือเมืองคาบูจัน (คูชาน ในภูมิฐาน)หลังจากนั้นไม่นาน Parni ก็ยึด Parthia ที่เหลือจาก Andragoras และสังหารเขาในกระบวนการนี้ด้วยการพิชิตจังหวัดนี้ พวก Arsacids จึงกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Parthians ในแหล่งที่มาของกรีกและโรมันArsaces ฉันกลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของ Parthia เช่นเดียวกับผู้ก่อตั้งและชื่อย่อของราชวงศ์ Arsacid แห่ง Parthia
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Jan 31 2024