Mamluk Sultanate

1518 Jan 1

บทส่งท้าย

Egypt
ตามวัฒนธรรมแล้ว สมัยมัมลุคเป็นที่รู้จักจากความสำเร็จในการเขียนเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเป็นหลัก และจากความพยายามล้มล้างการปฏิรูปศาสนาและสังคมนักประวัติศาสตร์ของมัมลุกเป็นนักประวัติศาสตร์ นักเขียนชีวประวัติ และนักสารานุกรมที่อุดมสมบูรณ์พวกเขาไม่ได้เป็นต้นฉบับที่โดดเด่นยกเว้น Ibn Khaldūn ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการสร้างและสร้างสรรค์นอกดินแดนมัมลุคใน Maghrib (แอฟริกาเหนือ)ในฐานะผู้สร้างสิ่งก่อสร้างทางศาสนา เช่น สุเหร่า โรงเรียน อาราม และเหนือสิ่งอื่นใด หลุมฝังศพ พวกมัมลุคได้มอบอนุสาวรีย์ที่น่าประทับใจที่สุดบางแห่งให้แก่กรุงไคโร ซึ่งหลายแห่งยังคงตั้งตระหง่านอยู่สุเหร่าหลุมฝังศพของมัมลุคสามารถรับรู้ได้ด้วยโดมหินซึ่งความใหญ่โตถูกชดเชยด้วยการแกะสลักทางเรขาคณิต
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า