Kingdom of Hungary Early Medieval

ชาวยิวอพยพไปยังฮังการี
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Oct 1

ชาวยิวอพยพไปยังฮังการี

Hungary
Cosmas แห่งปรากในยุคเดียวกันเขียนว่า "ชาวยิวบางคน" ที่ถูกพวกครูเสดข่มเหงในโบฮีเมียมาถึงฮังการีและ "แอบเอาทรัพย์สมบัติไปกับพวกเขา"แม้ว่า Cosmas จะไม่ได้ระบุจำนวนของพวกเขา แต่László Mezey และนักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ กล่าวว่าชาวยิวเป็นตัวแทนของการไหลบ่าเข้ามาจำนวนมากColoman ได้ออกพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับและกฎเกณฑ์แยกต่างหาก—Capitula de Iudeis—ควบคุมตำแหน่งของชาวยิวในฮังการีตัวอย่างเช่น เขาห้ามไม่ให้พวกเขาจับตัวคริสเตียนเป็นทาสและพำนักอยู่นักประวัติศาสตร์ Nora Berend เขียนว่า "การปกป้องความบริสุทธิ์ของชาวคริสต์โดยการห้ามไม่ให้ปะปนกับชาวยิวมีบทบาทน้อยมาก" ในกฎหมายของ Coloman เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายบัญญัติในปลายศตวรรษที่ 12ในขณะที่เขาไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวยิว เขาออกกฤษฎีกามุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของชาวมุสลิมตัวอย่างเช่น เขากำหนดว่าหากชาวมุสลิม "มีแขกหรือใครก็ตามที่ได้รับเชิญไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ ทั้งเขาและผู้ร่วมโต๊ะจะต้องกินแต่เนื้อหมูแทนเนื้อ" เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวมุสลิมปฏิบัติตามกฎหมายการบริโภคอาหารของพวกเขา
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon May 23 2022