History of the Soviet Union

Play button
1949 Aug 29

โครงการระเบิดปรมาณูของโซเวียต

Школа #21, Semipalatinsk, Kaza
โครงการระเบิดปรมาณูของโซเวียตเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาลับที่ได้รับอนุญาตจากโจเซฟ สตาลินในสหภาพโซเวียตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่สองแม้ว่าชุมชนวิทยาศาสตร์ของโซเวียตจะหารือกันถึงความเป็นไปได้ของระเบิดปรมาณูตลอดช่วงทศวรรษที่ 1930 จนถึงการยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาอาวุธดังกล่าวในปี 1940 โครงการขนาดเต็มไม่ได้ริเริ่มและจัดลำดับความสำคัญจนกระทั่งปฏิบัติการบาร์บารอสซาหลังจากที่สตาลินทราบเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ โครงการดังกล่าวก็ถูกติดตามอย่างแข็งกร้าวและเร่งตัวขึ้นผ่านการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเยอรมันและโครงการแมนฮัตตันของอเมริกาความพยายามของโซเวียตยังรวบรัดจับตัวนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันให้เข้าร่วมโครงการของพวกเขา และอาศัยความรู้ที่ส่งโดยสายลับไปยังหน่วยข่าวกรองของโซเวียตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2492 สหภาพโซเวียตได้ทำการทดสอบอาวุธอย่างลับๆ สำเร็จเป็นครั้งแรก (First Lightning ตามการออกแบบ "Fat Man" ของอเมริกา) ที่ Semipalatinsk-21 ในคาซัคสถานสตาลินร่วมกับเจ้าหน้าที่การเมืองและนักวิทยาศาสตร์ของโซเวียตรู้สึกยินดีกับการทดสอบที่ประสบความสำเร็จสหภาพโซเวียตที่ติดอาวุธนิวเคลียร์ได้ส่งคู่แข่งเพื่อนบ้านทางตะวันตก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สภาวะแห่งความกังวลใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ปี 1949 เป็นต้นมา สหภาพโซเวียตได้ผลิตและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในวงกว้างความสามารถด้านนิวเคลียร์มีบทบาทสำคัญในสถานะระดับโลกสหภาพโซเวียตที่ติดอาวุธนิวเคลียร์ได้ยกระดับ สงครามเย็น กับสหรัฐฯ ไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ และนำหลักคำสอนเรื่องการทำลายล้างร่วมกัน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sun Feb 12 2023