History of South Korea

Play button
1964 Sep 1 - 1973 Mar

เกาหลีใต้ในสงครามเวียดนาม

Vietnam
เกาหลีใต้มีบทบาทสำคัญใน สงครามเวียดนาม (พ.ศ. 2507-2518)หลังจากที่ สหรัฐอเมริกา ถอนกำลังออกไปในปี พ.ศ. 2516 เกาหลีใต้ได้ส่งกองกำลังของตนเองไปช่วยเหลือรัฐบาลเวียดนามใต้กองกำลังเร่งรัดของกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี (ROK) ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางทหารแก่เวียดนามใต้ โดยมีกองกำลังทั้งหมด 320,000 นายเข้าร่วมในความพยายามทำสงครามกองกำลังสาธารณรัฐเกาหลีส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในที่ราบสูงตอนกลางและตามเส้นทางโฮจิมินห์พวกเขาให้ความปลอดภัยแก่ชาวเวียดนามในท้องถิ่นและช่วยทหารเวียดนามใต้ในการปกป้องชายแดนของพวกเขานอกจากนี้ กองกำลังเกาหลีใต้ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการพัฒนา รวมทั้งถนน สะพาน ระบบชลประทาน และสนามบินการปรากฏตัวของกองทหารเกาหลีในเวียดนามทำให้เกิดความขัดแย้ง โดยบางคนกล่าวหาว่าพวกเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตาม พวกเขาได้รับเครดิตจากการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นมากแก่รัฐบาลเวียดนามใต้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในประวัติศาสตร์กองทัพเกาหลีถูกถอนออกจากเวียดนามในปี พ.ศ. 2521 และการมีส่วนร่วมของพวกเขาในสงครามได้ถูกลืมเลือนไปมากในประวัติศาสตร์
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 24 2023