History of Romania

อาวาร์
นักรบลอมบาร์ด ©Anonymous
566 Jan 1 - 791

อาวาร์

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
ในปี ค.ศ. 562 พวกอาวาร์ได้ควบคุมแอ่งดานูบตอนล่างและสเตปป์ทางตอนเหนือของทะเลดำเมื่อมาถึงคาบสมุทรบอลข่าน Avars ได้รวมกลุ่มทหารม้าที่ต่างกันประมาณ [20,000] คน[20] หลังจาก จักรพรรดิไบแซ นไทน์ จัสติเนียน ข้าพเจ้าซื้อพวกมันออกไป พวกเขาก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่เจอร์เมเนียอย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านที่ส่งไปขัดขวางการขยายตัวของ Avars ในทิศทางนั้นในตอนแรก Avars แสวงหาดินแดนอภิบาลอันอุดมสมบูรณ์โดยเรียกร้องที่ดินทางตอนใต้ของแม่น้ำดานูบใน บัลแกเรีย ในปัจจุบัน แต่ไบแซนไทน์ปฏิเสธ โดยใช้การติดต่อกับ Göktürks เป็นภัยคุกคามต่อการรุกรานของ Avarพวก [Avars] หันความสนใจไปที่ Carpathian Basin และการป้องกันตามธรรมชาติที่มันทำได้[22] ลุ่มน้ำคาร์เพเทียนถูกครอบครองโดย Gepidsในปี 567 พวก Avars ได้ก่อตั้งพันธมิตรกับพวกลอมบาร์ดซึ่งเป็นศัตรูของเกปิด และพวกเขาก็ร่วมกันทำลายอาณาจักรเกปิดไปมากจากนั้นครอบครัวอาวาร์ก็ชักชวนชาวลอมบาร์ดให้ย้ายเข้าสู่อิตาลี ตอนเหนือ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 16 2024