History of Portugal

การพิชิตกัวของโปรตุเกส
ป้อมโปรตุเกสบนชายฝั่งกัว ©HistoryMaps
1510 Nov 25

การพิชิตกัวของโปรตุเกส

Goa, India
การพิชิตกัวของโปรตุเกสเกิดขึ้นเมื่อผู้ว่าราชการ Afonso de Albuquerque ยึดเมืองนี้ได้ในปี 1510 จาก Adil Shahisกัวซึ่งกลายเป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของโปรตุเกสและดินแดนอินเดียนของโปรตุเกส เช่น บอมบาอิม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่อัลบูเคอร์คีควรจะพิชิตเขาทำเช่นนั้นหลังจากได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจาก Timoji และกองทหารของเขาอัลบูเคอร์คีได้รับคำสั่งจากมานูเอลที่ 1 แห่งโปรตุเกสให้ยึดฮอร์มุซ เอเดน และมะละกาเท่านั้น
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Jan 25 2024