History of Mathematics

ลอการิทึม
โยฮันเนส เคปเลอร์ ©August Köhler
1614 Jan 1

ลอการิทึม

Europe
ศตวรรษที่ 17 ความคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ทั่วยุโรปกาลิเลโอสังเกตดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีในวงโคจรรอบดาวเคราะห์ดวงนั้น โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ของ Hans LipperheyTycho Brahe ได้รวบรวมข้อมูลทางคณิตศาสตร์จำนวนมากที่อธิบายตำแหน่งของดาวเคราะห์บนท้องฟ้าโดยตำแหน่งของเขาในฐานะผู้ช่วยของ Brahe โยฮันเนส เคปเลอร์ได้สัมผัสกับหัวข้อการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์อย่างจริงจังและมีปฏิสัมพันธ์อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกการคำนวณของเคปเลอร์ทำให้ง่ายขึ้นโดยการประดิษฐ์ลอการิทึมร่วมสมัยโดย John Napier และ Jost Bürgiเคปเลอร์ประสบความสำเร็จในการกำหนดกฎทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เรขาคณิตวิเคราะห์ที่พัฒนาโดย René Descartes (1596–1650) ทำให้วงโคจรเหล่านั้นสามารถลงจุดบนกราฟในพิกัดคาร์ทีเซียนได้
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า