History of Mathematics

อาร์คิมีดีส
©Anonymous
287 BCE Jan 1

อาร์คิมีดีส

Syracuse, Free municipal conso
อาร์คิมีดีสแห่งซีราคิวส์ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในยุคคลาสสิกถือเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณและเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล [42] อาร์คิมิดีสคาดการณ์แคลคูลัสและการวิเคราะห์สมัยใหม่โดยใช้แนวคิดเรื่องเล็กไม่สิ้นสุดและวิธีการของความอ่อนล้าเพื่อหาและพิสูจน์ช่วงของทฤษฎีบททางเรขาคณิตอย่างเข้มงวด[43] ได้แก่ พื้นที่วงกลม พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม พื้นที่วงรี พื้นที่ใต้พาราโบลา ปริมาตรของส่วนของพาราโบลาของการปฏิวัติ ปริมาตรของส่วนของ ไฮเพอร์โบลอยด์ของการปฏิวัติ และพื้นที่ของเกลียว[44]ความสำเร็จทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ของอาร์คิมิดีส ได้แก่ การได้ค่าประมาณของพาย การกำหนดและตรวจสอบเกลียวอาร์คิมีดีน และการสร้างระบบโดยใช้การยกกำลังเพื่อแสดงจำนวนที่มากเขายังเป็นคนแรกๆ ที่ใช้คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ทางกายภาพ โดยทำงานเกี่ยวกับสถิตศาสตร์และอุทกสถิตความสำเร็จของอาร์คิมิดีสในด้านนี้รวมถึงการพิสูจน์กฎของคันโยก [45] การใช้แนวคิดเรื่องจุดศูนย์ถ่วงอย่างแพร่หลาย [46] และการประกาศกฎการลอยตัวหรือหลักการของอาร์คิมิดีสอาร์คิมิดีสเสียชีวิตระหว่างการปิดล้อมเมืองซีราคิวส์ เมื่อเขาถูกสังหารโดยทหารโรมัน แม้จะมีคำสั่งไม่ให้ทำอันตรายก็ตาม
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า