History of Judaism

โซฮาร์
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1290 Jan 1

โซฮาร์

Spain
Zohar เป็นงานพื้นฐานในวรรณคดีเกี่ยวกับความคิดลึกลับของชาวยิวที่รู้จักกันในชื่อคับบาลาห์เป็นกลุ่มหนังสือที่ประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับแง่มุมลึกลับของโทราห์ (หนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสส) และการตีความพระคัมภีร์ ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับเวทย์มนต์ จักรวาลในตำนาน และจิตวิทยาลึกลับZohar ประกอบด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจ้า กำเนิดและโครงสร้างของจักรวาล ธรรมชาติของจิตวิญญาณ การไถ่บาป ความสัมพันธ์ของอัตตากับความมืด และ "ตัวตนที่แท้จริง" กับ "แสงสว่างของพระเจ้า"Zohar เผยแพร่ครั้งแรกโดย Moses de León (ค.ศ. 1240 - 1305) ซึ่งอ้างว่าเป็นงานแทนไนต์ที่บันทึกคำสอนของ Simeon ben Yochaiการอ้างสิทธิ์นี้ถูกปฏิเสธโดยสากลโดยนักวิชาการสมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าเดอ เลออน ซึ่งเป็นผู้ปลอมแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่น่าอับอายเช่นกัน เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เองนักวิชาการบางคนแย้งว่า Zohar เป็นผลงานของนักเขียนยุคกลางหลายคน และ/หรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิยายโบราณแท้ๆ จำนวนเล็กน้อย
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า