History of Germany

ข้ออ้างของชาวแซกซอน
ยุทธการริกา ยุทธการใหญ่ครั้งแรกของการรุกรานโปแลนด์ของสวีเดน ค.ศ. 1701 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1699 Jan 1

ข้ออ้างของชาวแซกซอน

Riga, Latvia
ในปี ค.ศ. 1699 ออกุสตุสเป็นพันธมิตรลับกับเดนมาร์กและรัสเซียเพื่อร่วมโจมตีดินแดนสวีเดนรอบทะเลบอลติกเป้าหมายส่วนตัวของเขาคือการพิชิตลิโวเนียเพื่อแซกโซนีในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1700 ออกุสตุสยกทัพไปทางเหนือและปิดล้อมเมืองริกาชัยชนะของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 12 ที่มีต่อออกัสตัสผู้แข็งแกร่งในช่วง 6 ปีต่อมาถือเป็นหายนะในฤดูร้อนปี ค.ศ. 1701 อันตรายของชาวแซกซอนที่มีต่อริกาถูกขจัดออกไปเนื่องจากพวกเขาถูกบังคับให้ข้ามแม่น้ำเดากาวากลับไปในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1702 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 12 เดินทางเข้าและออกกรุงวอร์ซอว์สองเดือนต่อมา ที่สมรภูมิคลิสโซว์ เขาเอาชนะเอากุสตุสได้ความอัปยศอดสูของออกุสตุสสิ้นสุดลงในปี 1706 เมื่อกษัตริย์สวีเดนรุกรานแซกโซนีและกำหนดสนธิสัญญา
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Fri Nov 11 2022