History of California

Play button
1848 Jan 24 - 1855

ตื่นทองแคลิฟอร์เนีย

Northern California, CA, USA
การตื่นทองแห่งแคลิฟอร์เนีย (พ.ศ. 2391–2398) เป็นการตื่นทองที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2391 เมื่อเจมส์ ดับเบิลยู. มาร์แชลค้นพบทองคำที่โรงสีซัทเทอร์ในเมืองโคโลมา รัฐแคลิฟอร์เนียข่าวทองคำนำผู้คนประมาณ 300,000 คนมายังแคลิฟอร์เนียจากส่วนอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศการไหลเข้าของทองคำอย่างกะทันหันเข้าสู่ปริมาณเงินช่วยหนุนเศรษฐกิจอเมริกันให้ดีขึ้นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างกะทันหันทำให้แคลิฟอร์เนียสามารถเข้าสู่สถานะรัฐได้อย่างรวดเร็วในช่วงการประนีประนอมปี 1850 การตื่นทองมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวพื้นเมืองแคลิฟอร์เนีย และเร่งให้ประชากรชาวอเมริกันพื้นเมืองลดลงจากโรคภัยไข้เจ็บ ความอดอยาก และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในแคลิฟอร์เนียผลกระทบของ Gold Rush มีความสำคัญมากสังคมชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมดถูกโจมตีและขับไล่ดินแดนของตนโดยผู้แสวงหาทองคำที่เรียกว่า "สี่สิบเก้า" (หมายถึงปี 1849 ซึ่งเป็นปีสูงสุดของการย้ายถิ่นฐานในยุคตื่นทอง)นอกแคลิฟอร์เนีย กลุ่มแรกที่มาถึงมาจากโอเรกอน หมู่เกาะแซนด์วิช (ฮาวาย) และละตินอเมริกาในปลายปี พ.ศ. 2391 จากผู้คนประมาณ 300,000 คนที่มาแคลิฟอร์เนียในช่วงตื่นทอง ประมาณครึ่งหนึ่งมาทางทะเลและอีกครึ่งหนึ่งมาทางบกบน เส้นทางแคลิฟอร์เนียและเส้นทางแม่น้ำก่า;สี่สิบเก้าคนมักเผชิญกับความยากลำบากมากมายในการเดินทางในขณะที่ผู้มาใหม่ส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกัน แต่กระแสตื่นทองดึงดูดผู้คนนับพันจากละตินอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และจีนเกษตรกรรมและการทำฟาร์มปศุสัตว์ขยายไปทั่วทั้งรัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ตั้งถิ่นฐานซานฟรานซิสโกเติบโตจากการตั้งถิ่นฐานเล็กๆ ที่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 200 คนในปี พ.ศ. 2389 มาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองประมาณ 36,000 คนภายในปี พ.ศ. 2395 ถนน โบสถ์ โรงเรียน และเมืองอื่นๆ ถูกสร้างขึ้นทั่วแคลิฟอร์เนียวิธีการขนส่งแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเมื่อเรือกลไฟเข้ามาให้บริการตามปกติในปี พ.ศ. 2412 มีการสร้างทางรถไฟจากแคลิฟอร์เนียไปยังสหรัฐอเมริกาตะวันออกเมื่อถึงจุดสูงสุด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาถึงจุดที่จำเป็นต้องมีการจัดหาเงินทุนจำนวนมาก ส่งผลให้สัดส่วนของบริษัททองคำต่อผู้ขุดแร่รายบุคคลเพิ่มขึ้นทองคำมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบันได้รับการกู้คืนแล้ว ซึ่งนำไปสู่ความมั่งคั่งมหาศาลสำหรับบางคน แม้ว่าหลายคนที่เข้าร่วมใน California Gold Rush จะได้รับมากกว่าที่พวกเขาเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Jan 27 2024