Great Roman Civil War

การปรึกษาหารือครั้งสุดท้ายของวุฒิสภา
© Hans Werner Schmidt
49 BCE Jan 1

การปรึกษาหารือครั้งสุดท้ายของวุฒิสภา

Ravenna, Province of Ravenna,
ในช่วงหลายเดือนที่นำไปสู่วันที่ 49 มกราคมก่อนคริสตศักราช ทั้งซีซาร์และพวกต่อต้านซีซาร์ซึ่งประกอบด้วยปอมเปย์ กาโต และคนอื่นๆ ดูเหมือนจะเชื่อว่าอีกฝ่ายจะยอมถอยหรือหากล้มเหลวก็จะเสนอเงื่อนไขที่ยอมรับได้ความไว้วางใจได้กัดเซาะระหว่างทั้งสองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และวงจรของความบ้าระห่ำซ้ำแล้วซ้ำอีกส่งผลเสียต่อโอกาสในการประนีประนอมในวันที่ 1 มกราคม 49 ก่อนคริสตศักราช ซีซาร์ระบุว่าเขาจะเต็มใจลาออกหากผู้บัญชาการคนอื่นๆ จะทำเช่นนั้น แต่ในคำพูดของกรูเอน "จะไม่ยอมทนต่อความแตกต่างใดๆ ในกองกำลังซาร์และปอมเปย์ของพวกเขา] ซึ่งดูเหมือนจะคุกคามสงครามหากเงื่อนไขของเขาเป็นไปตามเงื่อนไขของเขา ไม่พบผู้แทนของซีซาร์ในเมืองได้พบกับผู้นำวุฒิสมาชิกพร้อมข้อความประนีประนอมมากขึ้น โดยซีซาร์เต็มใจที่จะสละทรานส์อัลไพน์กอลหากเขาจะได้รับอนุญาตให้รักษากองทหารสองกองไว้ และมีสิทธิที่จะยืนหยัดเป็นกงสุลโดยไม่ละทิ้งจักรวรรดิ (และด้วยเหตุนี้ ถูกต้อง เพื่อชัยชนะ) แต่ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกปฏิเสธโดยกาโต้ซึ่งประกาศว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งใด ๆ เว้นแต่จะมีการนำเสนอต่อสาธารณะต่อวุฒิสภาวุฒิสภาถูกชักชวนในช่วงก่อนสงคราม (7 มกราคม 49 ก่อนคริสตศักราช) - ในขณะที่ปอมเปย์และซีซาร์ยังคงรวบรวมกองกำลัง - เพื่อเรียกร้องให้ซีซาร์สละตำแหน่งของเขาหรือถูกตัดสินว่าเป็นศัตรูของรัฐไม่กี่วันต่อมา วุฒิสภายังได้เพิกถอนการอนุญาตให้ซีซาร์ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ปรากฏตัว และแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งของซีซาร์ในกอลในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุน Caesarian คัดค้านข้อเสนอเหล่านี้ วุฒิสภาก็เพิกเฉยและยื่นคำขาดคำปรึกษาของวุฒิสภา โดยให้อำนาจแก่ผู้พิพากษาในการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของรัฐเพื่อเป็นการตอบสนอง ทริบูนที่สนับสนุนซีซาร์จำนวนหนึ่งซึ่งแสดงละครถึงสถานการณ์ของพวกเขาได้หนีออกจากเมืองไปยังค่ายของซีซาร์
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Jan 31 2024