First Bulgarian Empire

ราชวงศ์โคเมโทปูลูอิ
Kometopouloi Dynasty ©Anonymous
976 Jan 1

ราชวงศ์โคเมโทปูลูอิ

Sofia, Bulgaria
แม้ว่าพิธีในปี 971 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการยุติจักรวรรดิบัลแกเรีย แต่ไบแซนไทน์ก็ไม่สามารถควบคุมจังหวัดทางตะวันตกของ บัลแกเรีย ได้สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ว่าราชการของพวกเขาเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวขุนนางที่นำโดยพี่น้องสี่คนที่เรียกว่า Kometopouloi (กล่าวคือ "บุตรชายของเคานต์") ชื่อเดวิด โมเสส อารอน และซามูเอลการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็น "การก่อจลาจล" โดยจักรพรรดิไบแซนไทน์ แต่ดูเหมือนว่าจะเห็นว่าตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์บอริสที่ 2 ที่เป็นเชลยขณะที่พวกเขาเริ่มโจมตีดินแดนใกล้เคียงภายใต้การปกครองของไบแซนไทน์ รัฐบาลไบแซนไทน์ก็ใช้กลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะประนีประนอมความเป็นผู้นำของ "การประท้วง" นี้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บอริสที่ 2 และโรมันพระเชษฐาของเขาหลบหนีจากการถูกจองจำกิตติมศักดิ์ที่ราชสำนักไบแซนไทน์ ด้วยความหวังว่าการมาถึงบัลแกเรียของพวกเขาจะทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างโคเมโทปูลอยและผู้นำบัลแกเรียคนอื่นๆขณะที่บอริสที่ 2 และโรมันเข้าสู่ดินแดนภายใต้การควบคุมของบัลแกเรียในปี 977 บอริสที่ 2 ก็ลงจากม้าและนำหน้าน้องชายของเขาบอริสถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไบแซนไทน์เนื่องจากเครื่องแต่งกายของเขา ถูกเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนหูหนวกและเป็นใบ้ยิงเข้าที่หน้าอกโรมันสามารถแสดงตนต่อผู้คุมคนอื่นๆ และได้รับการยอมรับให้เป็นจักรพรรดิอย่างถูกต้อง
อัปเดตล่าสุดMon Jan 15 2024

HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า

มีหลายวิธีในการช่วยสนับสนุนโครงการ HistoryMaps
เยี่ยมชมร้านค้า
บริจาค
สนับสนุน

What's New

New Features

Timelines
Articles

Fixed/Updated

Herodotus
Today

New HistoryMaps

History of Afghanistan
History of Georgia
History of Azerbaijan
History of Albania