First Bulgarian Empire

จุดสิ้นสุดของจักรวรรดิบัลแกเรียที่หนึ่ง
จักรพรรดิไบแซนไทน์ เบซิลที่ 2 ©Joan Francesc Oliveras
1018 Jan 1

จุดสิ้นสุดของจักรวรรดิบัลแกเรียที่หนึ่ง

Preslav, Bulgaria
การต่อต้านดำเนินต่อไปอีกสี่ปีภายใต้ Gavril Radomir (ครองราชย์ ค.ศ. 1014–1015) และ Ivan Vladislav (ครองราชย์ ค.ศ. 1015–1018) แต่หลังจากการสวรรคตของฝ่ายหลังในระหว่างการปิดล้อม Dyrrhachium ขุนนางก็ยอมจำนนต่อ Basil II และ บัลแกเรีย ถูกผนวกโดย จักรวรรดิไบแซนไทน์ชนชั้นสูงของบัลแกเรียยังคงรักษาสิทธิพิเศษไว้ แม้ว่าขุนนางจำนวนมากจะถูกย้ายไปยังเอเชียไมเนอร์ ดังนั้นจึงทำให้ชาวบัลแกเรียขาดผู้นำโดยธรรมชาติแม้ว่า Patriarchate ของบัลแกเรียจะถูกลดตำแหน่งเป็นอัครสังฆราช แต่ก็ยังคงรักษาการมองเห็นและมีความสุขกับเอกราชที่มีเอกสิทธิ์ชาวเซิร์บและโครแอตถูกบังคับให้ยอมรับอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิไบแซนไทน์หลังปี ค.ศ. 1018 เขตแดนของจักรวรรดิไบแซนไทน์ได้รับการบูรณะให้เป็นแม่น้ำดานูบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ทำให้ไบแซนเทียมสามารถควบคุมคาบสมุทรบอลข่านทั้งหมดตั้งแต่แม่น้ำดานูบไปจนถึง Peloponnese และจากทะเลเอเดรียติกไปจนถึงทะเลดำแม้จะมีความพยายามสำคัญหลายครั้งในการฟื้นฟูเอกราช แต่บัลแกเรียยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของไบแซนไทน์จนกระทั่งพี่น้องอาเซนและปีเตอร์ได้ปลดปล่อยประเทศในปี 1185 โดยสถาปนา จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Jan 18 2024