First Bulgarian Empire

การต่อสู้ของ Silistra
Pechenegs ต่อสู้กับ Kievan Russians ©Anonymous
968 Apr 1

การต่อสู้ของ Silistra

Silistra, Bulgaria
ยุทธการที่ซิลิสตราเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี 968 ใกล้กับเมืองซิลิสตราของบัลแกเรีย แต่ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในดินแดนสมัยใหม่ของโรมาเนียเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพ บัลแกเรีย และ เคียฟรุส ' และส่งผลให้รุสได้รับชัยชนะเมื่อทราบข่าวความพ่ายแพ้ จักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1 แห่งบัลแกเรียจึงทรงสละราชสมบัติการรุกรานของเจ้าชาย Sviatoslav ของ Rus ถือเป็นการโจมตีอย่างหนักต่อจักรวรรดิบัลแกเรียด้วยความตกตะลึงกับความสำเร็จของพันธมิตรและความสงสัยในความตั้งใจที่แท้จริงของเขา จักรพรรดินิเกโฟรอสที่ 2 จึงรีบสร้างสันติภาพกับบัลแกเรีย และจัดการอภิเษกสมรสในวอร์ดของพระองค์ ได้แก่ จักรพรรดิ เบซิลที่ 2 และจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 8 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้กับเจ้าหญิงบัลแกเรียสองคนบุตรชายสองคนของปีเตอร์ถูกส่งไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลในฐานะทั้งผู้เจรจาและตัวประกันกิตติมศักดิ์ในขณะเดียวกัน เปโตรก็สามารถรักษาการล่าถอยของกองกำลังมาตุภูมิได้โดยการยุยงให้พันธมิตรดั้งเดิมของบัลแกเรียอย่าง Pechenegs ให้โจมตีเคียฟเอง
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Jan 18 2024