Crimean War

ความพยายามอย่างสันติ
Hussars ออสเตรียในสนาม 2402 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1854 Aug 1

ความพยายามอย่างสันติ

Austria
ซาร์นิโคลัสรู้สึกว่าเพราะความช่วยเหลือจากรัสเซียในการปราบปรามการปฏิวัติฮังการีในปี พ.ศ. 2391 ออสเตรียจะเข้าข้างพระองค์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ยังคงเป็นกลางอย่างไรก็ตาม ออสเตรียรู้สึกว่าถูกคุกคามโดยกองทหารรัสเซียในคาบสมุทรบอลข่านในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2397 สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเรียกร้องให้ถอนกองกำลังรัสเซียออกจากอาณาเขตออสเตรียสนับสนุนพวกเขาและปฏิเสธที่จะรับประกันความเป็นกลางโดยไม่ประกาศสงครามกับรัสเซียในไม่ช้ารัสเซียก็ถอนทหารออกจากอาณาเขตดานูเบีย ซึ่งขณะนั้นถูกออสเตรียยึดครองในช่วงระยะเวลาของสงครามนั่นทำให้พื้นที่ดั้งเดิมของสงครามหายไป แต่อังกฤษและฝรั่งเศสยังคงเป็นศัตรูกันมุ่งมั่นที่จะตอบคำถามตะวันออกโดยยุติการคุกคามของรัสเซียที่มีต่อออตโตมาน พันธมิตรในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2397 ได้เสนอ "สี่ประเด็น" เพื่อยุติความขัดแย้งนอกเหนือจากการถอนตัวของรัสเซีย:รัสเซียจะต้องสละอำนาจในอารักขาเหนืออาณาเขตดานูเบียแม่น้ำดานูบจะเปิดขึ้นสำหรับการค้าต่างประเทศอนุสัญญาช่องแคบปี 1841 ซึ่งอนุญาตเฉพาะเรือรบออตโตมันและรัสเซียในทะเลดำเท่านั้นที่จะได้รับการแก้ไขรัสเซียจะต้องละทิ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ให้สิทธิ์ในการแทรกแซงกิจการของออตโตมันในนามของคริสเตียนออร์โธดอกซ์ประเด็นเหล่านี้ โดยเฉพาะประเด็นที่สาม จำเป็นต้องมีการชี้แจงผ่านการเจรจา ซึ่งรัสเซียปฏิเสธพันธมิตรรวมทั้งออสเตรียจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอังกฤษและฝรั่งเศสควรใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อพวกออตโตมานอังกฤษและฝรั่งเศสตกลงเรื่องการรุกรานคาบสมุทรไครเมียเป็นขั้นตอนแรก
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า