Cold War

Play button
1968 Aug 20 - Aug 21

สนธิสัญญาวอร์ซอว์บุกเชคโกสโลวาเกีย

Czech Republic
ในปี พ.ศ. 2511 ช่วงเวลาของการเปิดเสรีทางการเมืองเกิดขึ้นในเชคโกสโลวาเกียเรียกว่าปรากสปริง"แผนการดำเนินการ" ของการปฏิรูปรวมถึงการเพิ่มเสรีภาพของสื่อ เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการเคลื่อนไหว พร้อมกับการเน้นเศรษฐกิจที่สินค้าอุปโภคบริโภค ความเป็นไปได้ของรัฐบาลหลายพรรค การจำกัดอำนาจของตำรวจลับ และการถอนตัวที่อาจเกิดขึ้น จากสนธิสัญญาวอร์ซอว์เพื่อเป็นการตอบสนองต่อฤดูใบไม้ผลิของปราก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2511 กองทัพโซเวียตและพันธมิตรสนธิสัญญาวอร์ซอว์ส่วนใหญ่บุกเชคโกสโลวาเกียการรุกรานตามมาด้วยกระแสการอพยพ ซึ่งรวมถึงชาวเช็กและสโลวาเกียประมาณ 70,000 คนในตอนแรกที่หลบหนี โดยยอดรวมทั้งหมดพุ่งถึง 300,000 คนในที่สุดการบุกรุกดังกล่าวก่อให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงจากยูโกสลาเวีย โรมาเนีย จีน และจากพรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันตก
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Feb 07 2024