Byzantine Empire Isaurian dynasty

สงครามกลางเมือง
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
743 May 1

สงครามกลางเมือง

Sart, Salihli/Manisa Province,
คอนสแตนตินกำลังข้ามเอเชียไมเนอร์เพื่อรณรงค์ต่อต้าน หัวหน้าศาสนาอิสลามเมยยา ดภายใต้การควบคุมของฮิชาม อิบัน อับดุล อัล-มาลิกที่ชายแดนตะวันออกในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 741 หรือ 742 แต่ในระหว่างเส้นทางนี้ คอนสแตนตินถูกโจมตีโดยกองกำลังของอาร์ทาบาสโดส พี่เขยของเขา ธีมอาร์เมเนียพ่ายแพ้คอนสแตนตินขอลี้ภัยใน Amorion ในขณะที่ผู้ชนะก้าวเข้าสู่กรุงคอนสแตนติโนเปิลและได้รับการยอมรับให้เป็นจักรพรรดิในขณะที่คอนสแตนตินได้รับการสนับสนุนจากธีม Anatolic และ Thracesian แต่ Artabasdos ได้ยึดธีมของ Thrace และ Opsikion นอกเหนือจากทหาร Armeniac ของเขาเองหลังจากที่จักรพรรดิคู่แข่งสละเวลาในการเตรียมทหาร อาร์ตาบัสดอสเดินทัพต่อต้านคอนสแตนติน แต่พ่ายแพ้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 743 ที่ซาร์ดิสสามเดือนต่อมาคอนสแตนตินพ่ายแพ้ Niketas ลูกชายของ Artabasdos และมุ่งหน้าไปยังคอนสแตนติโนเปิลในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน คอนสแตนตินถูกรับเข้าเมืองหลวงและโจมตีฝ่ายตรงข้ามทันที โดยให้พวกเขาปิดตาหรือประหารชีวิตบางทีอาจเป็นเพราะการแย่งชิงของ Artabasdos เชื่อมโยงกับการฟื้นฟูความเลื่อมใสในรูปภาพ คอนสแตนตินอาจกลายเป็นคนนอกศาสนาที่กระตือรือร้นมากกว่าพ่อของเขา
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Aug 15 2022