Battle of Gettysburg

เคียวเปลี่ยนตำแหน่ง
Sickles นำหน้าเจ้าหน้าที่ของเขาเพื่อตรวจสอบแนวหน้าของกองกำลัง III ที่ถูกคุกคามที่ปลายแหลมของ Peach Orchardพันธมิตรสามารถเห็นการรวมตัวกันเพื่อโจมตีโดยแนวต้นไม้ในระยะไกล ©Edwin Forbes
1863 Jul 2 15:30

เคียวเปลี่ยนตำแหน่ง

The Peach Orchard, Wheatfield
เมื่อ Sickles มาถึงพร้อมกับกองพลที่ 3 นายพลมี้ดสั่งให้เขาเข้าประจำตำแหน่งบน Cemetery Ridge ที่เชื่อมกับ II Corps ทางขวาและทอดสมอทางซ้ายที่ Little Round Topเดิมที Sickles ทำเช่นนั้น แต่หลังเที่ยงเขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับผืนดินที่สูงขึ้นเล็กน้อย 1,100 ม. ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเขา ซึ่งเป็นสวนลูกพีชที่ครอบครัว Sherfy เป็นเจ้าของเขาจำเหตุการณ์น้ำท่วมที่แชนเซลเลอร์สวิลล์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งพื้นที่สูง (เฮเซล โกรฟ) ที่เขาถูกบังคับให้ยอมแพ้ถูกใช้ต่อเขาในฐานะฐานปืนใหญ่ของฝ่ายสัมพันธมิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Meade Sickles เดินทัพไปยึดสวนลูกพีชสิ่งนี้มีผลกระทบเชิงลบที่สำคัญสองประการ: ตำแหน่งของเขาเป็นรูปแบบที่โดดเด่นซึ่งอาจถูกโจมตีจากหลายด้านและเขาถูกบังคับให้อยู่ในแนวที่ยาวเกินกว่าที่กองทหารสองฝ่ายของเขาจะป้องกันได้มี้ดขึ้นไปยังตำแหน่งกองพลที่ 3 และอธิบายอย่างไม่สบอารมณ์ “นายพลซิกเกิลส์ นี่คือพื้นที่กลาง ปืนของเราควบคุมมัน เช่นเดียวกับศัตรูเหตุผลที่คุณไม่สามารถถือมันใช้ได้กับพวกเขา”[68] มี้ดโกรธกับการดื้อรั้นนี้ แต่มันก็สายเกินไปที่จะทำอะไรกับมัน - การโจมตีของสัมพันธมิตรใกล้เข้ามาแล้ว[69]
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Apr 06 2023