War of the Sixth Coalition

Slag bij La Rothière
Württembergse dragonders vallen Franse infanterie aan ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1814 Jan 1

Slag bij La Rothière

La Rothière, France
De slag bij La Rothière werd op 1 februari 1814 uitgevochten tussen het Franse rijk en het geallieerde leger van Oostenrijk, Pruisen, Rusland en de Duitse staten die voorheen verbonden waren met Frankrijk.De Fransen werden geleid door keizer Napoleon en het coalitieleger stond onder leiding van Gebhard Leberecht von Blücher.De strijd vond plaats in zware weersomstandigheden (natte sneeuwstorm).De Fransen werden verslagen, maar wisten stand te houden totdat ze zich onder dekking van de duisternis konden terugtrekken.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Nov 12 2022