Three Kingdoms

Opstand van de gele tulband
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
184 Apr 1

Opstand van de gele tulband

China
Te midden van deze onrust brak in 184 CE de Gele Tulbandenopstand uit.Deze boerenopstand, aangewakkerd door economische tegenspoed en sociale onrechtvaardigheid, vormde een aanzienlijke bedreiging voor de heerschappij van de Han-dynastie .De opstand werd geleid door Zhang Jue en zijn broers, die volgelingen waren van een taoïstische sekte die een gouden tijdperk van 'Grote Vrede' (Taiping) beloofde.De opstand verspreidde zich snel over het hele land, waardoor de zwakheden van de dynastie nog groter werden.De opstand, die zijn naam dankt aan de kleur van de kleding die de rebellen op hun hoofd droegen, markeerde een belangrijk punt in de geschiedenis van het taoïsme vanwege de associatie van de rebellen met geheime taoïstische genootschappen.Als reactie op de Gele Tulbandenopstand kregen lokale krijgsheren en militaire leiders bekendheid.Onder hen waren opmerkelijke figuren zoals Cao Cao, Liu Bei en Sun Jian, die later de grondleggers van de Drie Koninkrijken zouden worden.Deze leiders hadden aanvankelijk de taak de opstand te onderdrukken, maar hun militaire successen verleenden hen aanzienlijke macht en autonomie, wat de weg vrijmaakte voor de fragmentatie van de Han-dynastie.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 03 2024