Sasanian Empire

Sassanische verovering van Egypte
©Angus McBride
618 Jan 1 - 621

Sassanische verovering van Egypte

Egypt
Tegen 615 hadden de Perzen de Romeinen uit het noorden van Mesopotamië , Syrië en Palestina verdreven.Vastbesloten om de Romeinse overheersing in Azië uit te roeien, richtte Khosrow zijn blik opEgypte , de graanschuur van het Oost-Romeinse Rijk.De Sassanidische verovering van Egypte vond plaats tussen 618 en 621 CE, toen het Sassanidische Perzische leger de Byzantijnse strijdkrachten in Egypte versloeg en de provincie bezette.De val van Alexandrië, de hoofdstad van Romeins Egypte, markeerde de eerste en belangrijkste fase in de Sassanidische campagne om deze rijke provincie te veroveren, die uiteindelijk binnen een paar jaar volledig onder Perzische heerschappij viel.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 08 2024