Russian Empire

Industrialisatie in het Russische Rijk
Industrialisatie in het Russische Rijk ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1893 Jan 1

Industrialisatie in het Russische Rijk

Russia
Door de industrialisatie in het Russische rijk ontstond een industriële economie, waarbij de arbeidsproductiviteit toenam en de vraag naar industriële goederen gedeeltelijk vanuit het rijk werd voorzien.Industrialisatie in het Russische rijk was een reactie op het industrialisatieproces in West-Europese landen.Aan het einde van de jaren 1880 en tot het einde van de eeuw ontwikkelde zich in hoog tempo voornamelijk de zware industrie, waarvan het productievolume vier keer toenam en het aantal arbeiders verdubbelde.De regering deed opzettelijke inspanningen die leidden tot een ongekende industriële bloei die begon in 1893. De jaren van deze bloei waren een tijd van economische modernisering van Rusland onder auspiciën van de staat.Sergius Witte, was een Russische staatsman die diende als de eerste "premier" van het Russische rijk, ter vervanging van de tsaar als hoofd van de regering.Noch liberaal noch conservatief trok hij buitenlands kapitaal aan om de industrialisatie van Rusland te stimuleren.Hij moderniseerde de Russische economie en moedigde buitenlandse investeringen aan, met name van zijn nieuwe bondgenoot, Frankrijk .

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Tue Nov 01 2022