Kievan Rus

kerstening van Kievan Rus'
De doop van Kievans, een schilderij van Klavdiy Lebedev ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
988 Jan 1

kerstening van Kievan Rus'

Kiev, Ukraine
De kerstening van het Kievse Rijk verliep in verschillende fasen.Begin 867 kondigde patriarch Photius van Constantinopel aan andere christelijke patriarchen aan dat de Rus', gedoopt door zijn bisschop, met bijzonder enthousiasme tot het christendom overging.Photius 'pogingen om het land te kerstenen lijken geen blijvende gevolgen te hebben gehad, aangezien de Nestorkroniek en andere Slavische bronnen het tiende-eeuwse Rus' beschrijven als stevig verankerd in het heidendom.Volgens de Primary Chronicle dateert de definitieve kerstening van het Kievse Rijk uit het jaar 988 (het jaar wordt betwist), toen Vladimir de Grote werd gedoopt in Chersonesus en vervolgens zijn familie en mensen in Kiev doopte.Deze laatste gebeurtenissen worden in de Oekraïense en Russische literatuur traditioneel de doop van Rus genoemd.Byzantijnse priesters, architecten en kunstenaars werden uitgenodigd om aan tal van kathedralen en kerken rond Rus' te werken, waardoor de Byzantijnse culturele invloed nog verder werd uitgebreid.;

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Aug 22 2022