Imjin War

Jurchen-affaire
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1592 Oct 1

Jurchen-affaire

Jurchen Fort, Manchuria
In oktober 1592 besloot Katō Kiyomasa een nabijgelegen Jurchen-kasteel aan de overkant van de Tumen-rivier in Mantsjoerije aan te vallen om zijn troepen te testen tegen de "barbaren", zoals de Koreanen de Jurchens noemden.Kato's leger van 8.000 kreeg gezelschap van 3.000 Koreanen in Hamgyong, omdat de Jurchens periodiek over de grens vielen.Al snel plunderde de gecombineerde strijdmacht het kasteel en kampeerde bij de grens;nadat de Koreanen naar huis waren vertrokken, leden de Japanse troepen een vergeldingsaanval van de Jurchens.Katō Kiyomasa trok zich met zijn troepen terug om zware verliezen te voorkomen.Vanwege deze invasie bood de opkomende Jurchen-leider Nurhaci militaire hulp aan de Joseon en Ming in de oorlog.Het aanbod werd echter door beide landen afgewezen, met name door Joseon , die zeiden dat het een schande zou zijn om hulp te accepteren van de "barbaren" in het noorden.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Sep 07 2022