History of Judaism

Orthodox jodendom
Moses Sofer van Pressburg, beschouwd als de vader van de orthodoxie in het algemeen en ultra-orthodoxie in het bijzonder. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1808 Jan 1

Orthodox jodendom

Germany
Het orthodoxe jodendom is de verzamelnaam voor de traditionalistische en theologisch conservatieve takken van het hedendaagse jodendom.Theologisch gezien wordt het vooral gedefinieerd door het beschouwen van de Thora, zowel geschreven als mondeling, zoals geopenbaard door God aan Mozes op de berg Sinaï en sindsdien getrouw overgedragen.Het orthodoxe jodendom pleit daarom voor een strikte naleving van de joodse wet, of halakha, die uitsluitend geïnterpreteerd en bepaald moet worden volgens traditionele methoden en in overeenstemming met het continuüm van door de eeuwen heen aanvaarde precedenten.Het beschouwt het hele halachische systeem als uiteindelijk gegrondvest op onveranderlijke openbaring en buiten invloed van buitenaf.Belangrijke praktijken zijn het vieren van de sabbat, koosjer eten en Thorastudie.Belangrijke doctrines zijn onder meer een toekomstige Messias die de Joodse praktijk zal herstellen door de tempel in Jeruzalem te bouwen en alle Joden in Israël te verzamelen, het geloof in een toekomstige lichamelijke opstanding van de doden, goddelijke beloning en straf voor de rechtvaardigen en de zondaars.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Fri Jan 05 2024