History of Judaism

Mozes
Mozes breekt de tabletten van de wet door Rembrandt, 1659 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1301 BCE Jan 1

Mozes

Egypt
Mozes wordt beschouwd als de belangrijkste profeet in het jodendom en een van de belangrijkste profeten in het christendom , de islam, het druzische geloof, het Bahá'í-geloof en andere Abrahamitische religies.Volgens zowel de Bijbel als de Koran was Mozes de leider van de Israëlieten en wetgever aan wie het auteurschap, of "verwerving uit de hemel", van de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) wordt toegeschreven.Over het algemeen wordt Mozes gezien als een legendarische figuur, terwijl de mogelijkheid behouden blijft dat Mozes of een Mozes-achtige figuur bestond in de 13e eeuw vGT.Het rabbijnse judaïsme berekende een levensduur van Mozes die overeenkomt met 1391–1271 vGT;Jerome stelde 1592 vGT voor, en James Ussher stelde 1571 vGT voor als zijn geboortejaar.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Aug 22 2022