History of Judaism

Abraham
De engel verhindert het offeren van Isaak ©Rembrandt
1813 BCE Jan 1

Abraham

Ur of the Chaldees, Iraq
Abraham wordt geboren rond 1813 v.Chr.Volgens de eerste vijf boeken van de Bijbel kiest God Abraham als vader van Isaak, de stichter van het Joodse volk.Dit volk zal speciaal zijn voor God, maar ook een voorbeeld van heiligheid voor anderen over de hele wereld.Abraham verlaat Ur en trekt met zijn stam en kudden richting Kanaän.Abraham ontving openbaring van God en het idee van het beloofde land ontstond.De meeste historici beschouwen het patriarchale tijdperk, samen met de Exodus en de periode van de bijbelse rechters, als een laat-literair construct dat geen verband houdt met een bepaald historisch tijdperk;en na een eeuw van uitvoerig archeologisch onderzoek is er geen bewijs gevonden voor een historische Abraham.Er wordt grotendeels geconcludeerd dat de Thora werd samengesteld tijdens de vroege Perzische periode (eind 6e eeuw vGT) als gevolg van spanningen tussen Joodse landeigenaren die tijdens de Babylonische ballingschap in Juda waren gebleven en hun recht op het land hadden herleid via hun ‘vader Abraham’. ", en de terugkerende ballingen die hun tegenvordering baseerden op Mozes en de Exodus-traditie van de Israëlieten.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 08 2024