History of China

Play button
1894 Jul 25 - 1895 Apr 17

Eerste Chinees-Japanse oorlog

Liaoning, China
De Eerste Chinees-Japanse Oorlog (25 juli 1894 - 17 april 1895) was een conflict tussen de Qing-dynastie van China en het rijk vanJapan , voornamelijk over invloed in Joseon Korea .Na meer dan zes maanden van ononderbroken successen door Japanse land- en zeestrijdkrachten en het verlies van de haven van Weihaiwei, klaagde de Qing-regering in februari 1895 om vrede.De oorlog toonde het falen aan van de pogingen van de Qing-dynastie om haar leger te moderniseren en bedreigingen voor haar soevereiniteit af te weren, vooral in vergelijking met de succesvolle Meiji-restauratie van Japan.Voor het eerst verschoof de regionale dominantie in Oost-Azië van China naar Japan;het prestige van de Qing-dynastie kreeg, samen met de klassieke traditie in China, een grote klap.Het vernederende verlies van Korea als schatplichtige staat leidde tot een ongekende publieke verontwaardiging.Binnen China was de nederlaag een katalysator voor een reeks politieke omwentelingen onder leiding van Sun Yat-sen en Kang Youwei, die culmineerden in de Xinhai-revolutie van 1911.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Fri Mar 10 2023