History of Buddhism

Play button
520 Jan 1

Eerste zen-patriarch Bodhidharma arriveert in China

China
In de 5e eeuw begon de leer van Chán (Zen) in China, traditioneel toegeschreven aan de boeddhistische monnik Bodhidharma, een legendarische figuur.De school maakte intensief gebruik van de principes die te vinden zijn in de Laṅkāvatāra Sūtra, een sūtra die gebruik maakt van de leringen van Yogācāra en die van Tathāgatagarbha, en die het Ene Voertuig naar boeddhaschap onderwijst.In de beginjaren werd de leer van Chán daarom de ‘Eén Voertuigschool’ genoemd.De eerste meesters van de Chán-school werden "Laṅkāvatāra Masters" genoemd, vanwege hun beheersing van de praktijk volgens de principes van de Laṅkāvatāra Sūtra.De belangrijkste leringen van Chán stonden later vaak bekend om het gebruik van zogenaamde ontmoetingsverhalen en koans, en de daarin gebruikte lesmethoden.Zen is een school van het Mahayana-boeddhisme die zijn oorsprong vond in China tijdens de Tang-dynastie , bekend als de Chan-school, en zich later ontwikkelde tot verschillende scholen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Jan 27 2024