History of Armenia

Sassanisch Armenië
Sassanische Perzen ©Angus McBride
428 Jan 1 - 646

Sassanisch Armenië

Dvin, Armenia
Sassaniden- Armenië, ook bekend als Perzisch Armenië en Persarmenië, kan verwijzen naar de perioden waarin Armenië onder de heerschappij van het Sassanidische rijk stond, of specifiek naar de delen van Armenië die onder zijn controle stonden, zoals na de opdeling van 387 toen delen van West-Armenië werden veroverd. opgenomen in het Romeinse rijk, terwijl de rest van Armenië onder Sassanidische heerschappij kwam, maar zijn bestaande koninkrijk behield tot 428.In 428 schafte Bahram V het koninkrijk Armenië af en benoemde Veh Mihr Shapur tot marzban (gouverneur van een grensprovincie, "markgraaf") van het land, wat het begin markeerde van een nieuw tijdperk dat bekend staat als de Marzpanate-periode, een periode waarin marzbans , benoemd door de Sassaniden-keizer, regeerde Oost-Armenië, in tegenstelling tot het westelijke Byzantijnse Armenië, dat werd geregeerd door verschillende prinsen en latere gouverneurs onder Byzantijnse heerschappij.Armenië werd een volledige provincie binnen Perzië, bekend als Perzisch Armenië.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Jan 07 2024