French campaign in Egypt and Syria

Einde van de campagne
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1801 Sep 2

Einde van de campagne

Alexandria, Egypt
Uiteindelijk belegerd in Alexandrië van 17 augustus tot 2 september, capituleerde Menou uiteindelijk voor de Britten .Onder de voorwaarden van zijn capitulatie stond de Britse generaal John Hely-Hutchinson toe dat het Franse leger in Britse schepen werd gerepatrieerd.Menou droeg ook de onschatbare schat aan Egyptische oudheden, zoals de Rosetta-steen, die het had verzameld, over aan Groot-Brittannië.Na de eerste gesprekken in Al Arish op 30 januari 1802 maakte het Verdrag van Parijs op 25 juni een einde aan alle vijandelijkheden tussen Frankrijk en het Ottomaanse Rijk , waardoorEgypte aan de Ottomanen werd teruggegeven.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Fri Jan 05 2024