First Bulgarian Empire

Sviatoslavs invasie van Bulgarije
De invasie van Sviatoslav, uit de Manasses Chronicle. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
967 Jan 2

Sviatoslavs invasie van Bulgarije

Silistra, Bulgaria
De betrekkingen met het Byzantijnse rijk verslechterden na de dood van Peters vrouw halverwege de jaren zestig.Keizer Nikephoros II Phokas, zegevierend over de Arabieren, weigerde in 966 het jaarlijkse eerbetoon aan Bulgarije te betalen, omdat hij klaagde over de Bulgaarse alliantie met de Magyaren , en hij ondernam een ​​machtsvertoon aan de Bulgaarse grens.Nikephoros II werd afgeraden van een directe aanval op Bulgarije en stuurde een boodschapper naar de Russische prins Sviatoslav Igorevich om een ​​Rus-aanval op Bulgarije vanuit het noorden te regelen.Sviatoslav lanceerde meteen een campagne met een enorme troepenmacht van 60.000 troepen, joeg de Bulgaren op de Donau op de vlucht en versloeg hen in een veldslag bij Silistra, waarbij hij in 968 zo'n 80 Bulgaarse forten veroverde. De Byzantijnen moedigden de Rus- heerser Sviatoslav aan om Bulgarije aan te vallen. tot de nederlaag van de Bulgaarse strijdkrachten en de bezetting van het noordelijke en noordoostelijke deel van het land door de Rus gedurende de volgende twee jaar.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 15 2024