First Bulgarian Empire

569 Jan 1

Proloog

Balkans
Delen van het oostelijke Balkanschiereiland werden in de oudheid bewoond door de Thraciërs, een groep Indo-Europese stammen.De hele regio tot aan de rivier de Donau werd in de eerste eeuw na Christus geleidelijk opgenomen in het Romeinse rijk.Door het verval van het Romeinse rijk na de 3e eeuw na Christus en de voortdurende invasies van Goten en Hunnen was een groot deel van de regio in de 5e eeuw verwoest, ontvolkt en in economische achteruitgang.De overgebleven oostelijke helft van het Romeinse Rijk, door latere historici het Byzantijnse Rijk genoemd, kon in deze gebieden geen effectieve controle uitoefenen, behalve in de kustgebieden en bepaalde steden in het binnenland.Niettemin heeft zij de aanspraak op de hele regio tot aan de Donau nooit opgegeven.Een reeks administratieve, wetgevende, militaire en economische hervormingen verbeterde de situatie enigszins, maar ondanks deze hervormingen bleef de wanorde in een groot deel van de Balkan bestaan.Tijdens de regering van keizer Justinianus I (reg. 527-565) werd een tijdelijk herstel van de controle en de wederopbouw van een aantal forten gezien, maar na zijn dood kon het rijk de dreiging van de Slaven niet het hoofd bieden vanwege de aanzienlijke vermindering van inkomsten en mankracht.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 08 2024