First Bulgarian Empire

Verdere betrokkenheid bij Byzantijnse zaken
De Bulgaarse Khan Tervel ontvangt het jaarlijkse Byzantijnse eerbetoon in het Byzantijns-Bulgaarse verdrag van 716 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
719 Jan 1

Verdere betrokkenheid bij Byzantijnse zaken

İstanbul, Turkey
In 719 bemoeide Tervel zich opnieuw met de interne aangelegenheden van het Byzantijnse rijk toen de afgezette keizer Anastasios II om zijn hulp vroeg om de troon terug te winnen.Tervel voorzag hem van troepen en 360.000 gouden munten.Anastasios marcheerde naar Constantinopel, maar de bevolking weigerde mee te werken.Leo III stuurde intussen een brief naar Tervel waarin hij hem aanspoorde het verdrag te respecteren en vrede boven oorlog te verkiezen.Omdat Anastasios door zijn aanhangers in de steek werd gelaten, stemde de Bulgaarse heerser in met de pleidooien van Leo III en verbrak hij de betrekkingen met de usurpator.Hij stuurde Leo III ook veel van de samenzweerders die hun toevlucht hadden gezocht in Pliska.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 15 2024