Delhi Sultanate

Einde van het sultanaat van Delhi
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1526 Jan 1

Einde van het sultanaat van Delhi

Panipat, India
Sikandar Lodi stierf een natuurlijke dood in 1517, en zijn tweede zoon Ibrahim Lodi nam de macht over.Ibrahim genoot niet de steun van Afghaanse en Perzische edelen of regionale leiders.De gouverneur van Punjab, Daulat Khan Lodi, de oom van Ibrahim, nam contact op met de Mughal Babur en nodigde hem uit om het sultanaat van Delhi aan te vallen.Ibrahim Lodi had de kwaliteiten van een uitstekende krijger, maar hij was onbezonnen en onpolitiek in zijn beslissingen en acties.Zijn poging tot koninklijk absolutisme was voorbarig en zijn beleid van pure repressie, niet vergezeld van maatregelen om het bestuur te versterken en de militaire middelen te vergroten, zou zeker een mislukking blijken te zijn.Ibrahim kreeg te maken met talloze opstanden en hield de oppositie bijna tien jaar lang buiten.De Lodi-dynastie viel na de Eerste Slag om Panipat in 1526, waarin Babur de veel grotere Lodi-legers versloeg en Ibrahim Lodi doodde.Babur stichtte het Mughal-rijk , dat India zou regeren totdat deBritse Raj het in 1857 ten val bracht.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Jan 18 2024