Constantine the Great

Eerste Concilie van Nicea
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
325 May 1

Eerste Concilie van Nicea

İznik, Bursa, Turkey
Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van christelijke bisschoppen bijeengeroepen in de Bithynische stad Nicea (nu İznik, Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in 325 na Christus. Dit oecumenische concilie was de eerste poging om consensus te bereiken in de kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigen.Hosius van Corduba heeft mogelijk de beraadslagingen voorgezeten.De belangrijkste resultaten waren de oplossing van de christologische kwestie van de goddelijke aard van God de Zoon en zijn relatie tot God de Vader, de constructie van het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea, het verplicht stellen van een uniforme viering van de datum van Pasen, en de afkondiging van vroege canon wet.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Sep 12 2022