Thirty Years War

Pražský mír
Pražský mír ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1635 May 30

Pražský mír

Prague Castle, Masarykova, Rud
Pražský mír ukončil účast Saska ve třicetileté válce.Podmínky by později tvořily základ vestfálského míru z roku 1648.Ke smlouvě se následně připojila i další německá knížata , a přestože třicetiletá válka pokračovala, je všeobecně uznáváno, že ji Praha ukončila jako náboženskou občanskou válku v rámci Svaté říše římské.Poté byl konflikt z velké části řízen cizími mocnostmi, včetněŠpanělska , Švédska a Francie .
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod