Russian Empire

Petr modernizuje Rusko
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1721 Jan 2

Petr modernizuje Rusko

Moscow, Russia
Petr provedl rozsáhlé reformy zaměřené na modernizaci Ruska.Peter, těžce ovlivněn svými poradci ze západní Evropy, reorganizoval ruskou armádu podle moderních směrů a snil o tom, že z Ruska udělá námořní velmoc.Petr provedl společenskou modernizaci absolutním způsobem tím, že na svůj dvůr zavedl francouzské a západní šaty a požadoval, aby si dvořané, státní úředníci a armáda oholili vousy a přijali moderní styly oblečení.Ve svém procesu westernizace Ruska chtěl, aby se členové jeho rodiny oženili s jinou evropskou královskou rodinou.Jako součást svých reforem zahájil Peter úsilí o industrializaci, které bylo pomalé, ale nakonec úspěšné.Ruská výroba a hlavní vývoz byly založeny na těžebním a dřevařském průmyslu.Aby zlepšil postavení svého národa na mořích, snažil se Peter získat více námořních odbytišť.Jeho jediným odbytištěm v té době bylo Bílé moře v Archangelsku.Baltské moře bylo v té době pod kontrolou Švédska na severu, zatímco Černé moře a Kaspické moře byly pod kontrolou Osmanské říše a Safavidské říše na jihu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Sep 25 2023